Reklamacje

Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, objęte 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Reklamacje można również składać na podstawie innych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Dodatkowo produkty mogą być objęte gwarancją producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem każdego sklepu Mak-Chemia na terenie Polski.