ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/1

 

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: dostawa n/w urządzeń:
a) systemu telewizji przemysłowej wraz z instalacją;
b) systemu alarmowego wraz z instalacją.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/2

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: zagospodarowaniu terenu, wykonanie dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych – zadanie częściowe.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/3

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: wykonanie robót budowlanych dotyczących Centrum Obsługi Pojazdów.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/4

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: Sorter monet typu Laura S8 III - 1 szt.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/5

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: dostawa i instalacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia serwisu, a także stacji kontroli pojazdów w zakresie stanowiska diagnostycznego i wyposażenia specjalistycznego dla  Centrum Obsługi Pojazdów.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

Dot.: projektu pn. "Dywersyfikacja usług świadczonych przez przedsiębiorstwo MAKCHEMIA poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pojazdów wraz z myjnia w Elblągu", realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013; Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa" (nr wniosku WND-RPWM.01.01.09-28-500/10).

Przedmiot oferty: dostawa i instalacja sprzętu oraz systemu komputerowego dla  Centrum Obsługi Pojazdów.


Dokumenty do pobrania:
PDF - Pobierz dokumenty
DOC - Pobierz dokumenty

Programy wymagane do przeglądania plików:

.pdf - Adobe Reader
.doc - OpenOffice